Positie in ketenregie

Nederland heeft het recht om positie in ketenregie te claimen Het aantrekken en verankeren van ketenregie- en eonfiguratieaetiviteiten is haalbaar en bereikbaar voor Nederland. Belangrijk is dat het ontwikkelen van ketenregie en -eonfiguratie niet mogelijk is zonder de aanwezigheid van sterke fysieke logistieke aetiviteiten en sterke logistieke supportdiensten. Nederland heeft daarom een goede uitgangspositie om […]

Exploitatiekosten

Enkele conclusies: – Exploitatiekosten als percentage van de huur verschillen per vastgoedcategorie; – De ontwikkeling van de markthuur heeft invloed op het BAR: 1 %-punt achterblijvende huurontwikkeling betekent een circa 1 %-punt hoger BAR; – De waardestijging kantoor huren per uur eindhoven van vastgoed blijft, afhankelijk van grondquote en markthuurontwikkelingen, veelal achter bij de inflatie; […]

Het courante deel

De waarde van het courante deel is 4.377.604 De investering in het specifieke deel bedraagt 622.396 B De annuïteit bedraagt 68.336 C De belegger anticipeert op een restwaarde van 57 .525. In feite gaat de belegger daarom uit van geen restwaarde D Het kantoor huren per uur eindhoven rendement (de IRR) is 8,1 % Antwoorden […]

De ‘klassieke methode’

Werk volgens de ‘klassieke methode’ de grondexploitatie uit voor het basisscenario. B Wat zijn de rentekosten van deze grondexploitatie? C – Wat is de eindwaarde van deze exploitatie? – Hoe interpreteert u deze eindwaarde? D Maak een grondexploitatie berekening kantoor huren per uur eindhoven volgens de rekening-courant methode: bereken voor elke periode de netto kasstroom, […]

Het doorrekenen van projecten

Bij het doorrekenen van projecten gebruiken we vaak één rente of disconteringsvoet om bijvoorbeeld een netto contante waarde te berekenen. Ook bepalen vergaderruimte huren eindhoven we veelal één interne rentevoet (IRR). Deze benadering geeft inzicht in het project maar veronderstelt een aantal zaken. Zo gaat de berekende IRR er vanuit dat het project met één […]

Financieel optimaliseren

Bij het financieel optimaliseren van projecten speelt fiscaliteit een rol. Deze casus laat zien hoe de ontwikkeling van een project fiscaal kan worden vergaderruimte huren eindhoven geoptimaliseerd. Situatie In een gebied staat een oud kantoorpand te koop. De gemeente maakt met een ontwikkelaar afspraken om dit oude pand aan te pakken. Er zijn twee opties: […]

Grondexploitaties en projectontwikkelingen

Bij berekeningen voor grondexploitaties en projectontwikkelingen – waarbij inzicht noodzakelijk is in toekomstige grondwaarden – kan men niet volstaan met simpelweg de huidige grondwaarde te nemen en die te indexeren. Residueel rekenen is bij dergelijke berekeningen noodzakelijk. Voor het bepalen van de opbrengsten op een zeker tijdstip kan men zowel de BAR-methode als de DCF-methode […]

De residuele huur methode

De residuele huur methode Een tweede methode om de waarde van een specifieke bestaand gebouw te berekenen is de residuele huur methode. Deze methode is toegepast bij de waardering van energiecentrales. De stappen zijn: 1. Er wordt een veronderstelling gemaakt over de ontwikkeling van een prijs, in dit geval de energieprijs; 2. Van deze prijs […]

Risico waarderen

Risico waarderen Voor we over gaan tot het verder waarderen van risico’s moeten we eerst het project zo modelleren dat we de gevolgen van een risico kunnen berekenen. Dat betekent dat het model de parameters moet bevatten die het risico sturen en dat het flexplek huren eindhoven model één of meerdere verwachte resultaten berekent. Bij […]