Balanced ScoreCard (BSC)

Balanced ScoreCard (BSC) Deze module ( 1 0. 1 .6) is ontwikkeld om de dagelijkse processen in de vastgoedorganisatie te kunnen volgen en de ontwikkeling ervan te relateren aan de strategische doelen van de organisatie. Tevens leent de module zich bij uitstek voor benchmarking van de bedrijfsprocessen. HuisvestingsSatisfactie (HS) Voor het goedkoop kantoor huren eindhoven […]

Vastgoed in exploitatie

12 Opgaven 1. Vastgoed in exploitatie: een algemeen begrippenkader 1. Beschrijf de externe en interne functie van vastgoed. 2. Noem enkele goedkoop kantoor huren eindhoven actoren en factoren van de vastgoedmarkt. 3. Beschrijf de begrippen economische en technische levensduur van vastgoed. 4. Beschrijf het generieke model verval van vastgoed. 5. Beschrijf het prestatievermogen van vastgoed. […]

Functiespecialisatie

Functiespecialisatie Bij functiespecialisatie gaat het om de individuele werkplek, het aantal taken en de variatie in die taken van een individuele medewerker. Functies kunnen horizontaal en verticaal worden gespecialiseerd. Horizontale specialisatie betekent dat er weinig taken worden verricht en dat de variatie klein is. Verticale specialisatie betreft de sturing. Er is dan een scheiding aangebracht […]

Marktwerking in de gezondheidszorg

Marktwerking in de gezondheidszorg drijft organisatie en huisvesting nog verder tot elkaar Ziekenhuizen zijn op zoek naar een eigen profiel. Er is daarnaast een nieuw organisatiemodel nodig, en een nieuwe organisatie verlangt nieuwe huisvesting. In de ziekenhuissector voltrekt zich op dit moment een omslag die onomkeerbaar is. De overstap naar de vrije markt en – […]

Procesbeheersing

Procesbeheersing Procesbeheersing wordt ook wel action control genoemd. Er zijn vier instrumenten: gedragsbeperking: gaat uit van de veronderstelling dat medewerkers zich zullen misdragen en is daarom een vorm van negatieve beheersing. We onderscheiden fysieke en administratieve beperking. Denk bijvoorbeeld aan de toegang tot een computersysteem; 346 MANAGEMENTCYCLUS 1 0. 1 . 1 – voorbespreking: de […]

Uitbreiding van het dienstenpakket

Uitbreiding van het dienstenpakket Door prestatiecontracten aan te bieden neemt het totale dienstenassortiment van de uitvoerende partij toe. Een prestatiecontract is een dienst die gericht is op nazorg aan het gebouw. Uit marktsignalen blijkt dat er bij opdrachtgevers een grote behoefte aan prestatiecontracten bestaat. Om klantgericht te kunnen werken zal de bedrijfspand huren eindhoven uitvoerende […]

Duidelijk opgezet budget

Bovengenoemde punten zullen steeds moeten worden doorlopen om een voor ieder duidelijk opgezet budget te kunnen vaststellen. Dit ter beperking van ongewenste overschrijdingen. Het is verstandig de prijsonderhandelingen aan een vaste termijn te koppelen. Binnen deze termijn tracht men vervolgens tot overeenstemming te komen. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, na wederzijds redelijk overleg, […]