waardevaststelling

 waardevaststelling Bij de  goedkoop kantoor huren Den Haag waarde in het economisch verkeer wordt, ongeacht de feitelijke situatie, uit gegaan van de volgende veronderstellingen (de zogenaamde ‘ficties’): de  kantoor huren eindhoven airport volle en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen en de verkrijger kan het object in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in […]

praktijksituatie

praktijksituatie De vastgoedmanager zal er alles aan doen om de bedrijfspand huren eindhoven navolgende praktijksituatie te voorkomen: de huisvesting van ruim een derde van de zorginstellingen voor gehandicapten voldoet niet aan de eisen. Dat meldt het bedrijfspand huren Tilburg Bouwcollege, een toezichthoudend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( Cobouw, 29 j uli 2004) […]

In de praktijk

In de praktijk In de praktijk zullen de  kantoorruimte huren den haag centrum eisen van de gebruiker ten aanzien van het gebouw in de loop der tijd doorgaans alleen maar toenemen, als gevolg van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, wettelijke eisen en modegrillen. Het kantoor huren Tilburg is daarom realistisch om in de praktijk uit te gaan van een […]

Prestatievermogen van vastgoed

Prestatievermogen van vastgoed Het Bedrijfsruimte te huur te Tilburg technische prestatievermogen van een gebouw neemt in de kantoor huren eindhoven airport loop van de tijd af als gevolg van: Interne invloeden: gebruik en slijtage; veroudering, gebreken en tekortkomingen.Externe invloeden:weer en wind;vandalisme. Al dan niet bewuste beslissingen. Dat een gebouw door deze invloeden ‘slijt’, ofwel dat de goedkoop […]

Einde van de levensduur

Einde van de levensduur De befrijfspand te huur in Eindhoven levensduur van vastgoed laat een grote spreiding zien. We moeten ons bezinnen op de exploitatiemogelijkheden. Moeten we de  bedrijfspand te huur Tilburg exploitatie stoppen en vastgoed afstoten of slopen? De exploitatie voortzetten door verbetering? Het vastgoed een andere bestemming geven en verbouwen? Het einde van de […]

Kosten, opbrengsten en rendement

Kosten, opbrengsten en rendement Vastgoed heeft een prijs: een bouwsom, een koopsom of een huurprijs. Tot die prijs behoren alle kantoorruimte huren den haag centrum bijkomende kosten van verwerving. Met name bij het verwerven door bouw bestaan deze bijkomende kosten – naast grondprijs en aanneemsom – uit een groot aantal componenten: overdracht, adviezen, administratie, directie, toezicht, […]