Wet voorkeursrecht

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) geeft een gemeente de mogelijkheid een kantoor huren den haag publiekrechtelijk voorkeursrecht op een perceel te vestigen. Dit ter versterking van de positie van de gemeente bij grondverwerving voor het verwezenlijken van het ruimtelijk beleid. Nadat een gemeente een voorkeursrecht heeft gevestigd, is de eigenaar verplicht om, als hij het […]

vastgoed

vastgoed   De eerste methode komt alleen in aanmerking voor de honorering van standaardwerkzaamheden voor een bouwproject. Een nadeel ervan is dat er een goedkoop kantoor huren Den Haag  directe relatie gelegd wordt tussen de financiële omvang van een project en de betaling aan de architect. Hierdoor wordt de architect niet echt gestimuleerd tot kostenbewust […]

bouwstenen

bouwstenen in de overlegstructuur zijn besproken, worden zij als uitgangspunt gebruikt bij het berekenen van de ruimtebehoefte. Het moge duidelijk zijn dat deze uitgangspunten zorgvuldig in overleg moeten worden vastgesteld. Het goedkoop kantoor huren Den Haag  PvE wordt compleet gemaakt door de ruimtebehoefte toe te voegen voor ondersteunende functies als restaurant, sanitair en huishoudelijke functies. […]

Beheer en exploitatie

Beheer en exploitatie Op het moment dat het object door de aannemer is opgeleverd komt het in de beheer- en exploitatiefase. In deze fase moet het gebouw onder andere in stand (technisch onderhoud) en schoon (schoonmaakonderhoud) worden gehouden. Daarnaast worden gebouwgebonden kosten gemaakt voor energieverbruik, verzekeringen, belastingen en dergelijke. Wie waarvoor verantwoordelijk is is vooral […]