De vastgoedmarkt in haar facetten van bedrijfsruimte huren in Tilburg en Haarlem

De vastgoedmarkt

Een latere ontwikkeling stond ook andere detailhandel-formules toe zich te vestigen, zolang zij door hun individuele omvang duidelijk onderscheidend zijn van hun collega’s in binnensteden zoals kantoor huren Tilburg of wijken. Dit beleid voor zogenaamde geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen met kantoor te huur in Haarlem  (GDV-beleid) is beperkt tot een aantal stedelijke knooppunten die in de Vinex gedefinieerd zijn. Een GDV trekt bezoekers uit een omtrek van 30 tot 50 km. Hieruit kan direct worden geconcludeerd dat in Nederland maar beperkt plaats is voor levensvatbare GDV-locaties.

kantoor huren Tilburg
kantoor huren Tilburg

Een variant op GDV Loodgieter Amsterdam die recent in Nederland in de belangstelling staat, is het zogenaamde factory outlet center (FOC). Een factory outlet moet een directe verkoop van een fabrikant aan de eindconsument mogelijk maken. Door het omzeilen van de normale distributiekanalen kan een veel lagere verkoopprijs worden gehanteerd dan in de reguliere detailhandel. Meestal gaat het om artikelen die zijn vervangen door nieuwere types of versies. De seizoensoverschotten, en/of artikelen die relatief geringe fabrieksfouten hebben (b-keus). Door verschillende outlet-centra te clusteren zoals de Schoonmaakbedrijf Amsterdam , ontstaat een winkelgebied met een heel apart karakter. Dit wordt in het buitenland versterkt door de verkoopcentra aan te vullen met recreatieve voorzieningen.

In de laatste jaren krijgen buurtgerichte winkelcentra concurrentie van de grotere centra in bedrijfsruimte te huur te Zwolle die een groter verzorgingsgebied hebben. De grootste centra, met een landelijk verzorgingsgebied, gaan juist concurreren met andere vormen van tijdsbesteding zoals recreatieparken en festivals. Kleine wijkcentra doen er alles aan om hun banden met de wijk te verstevigen door prijs-en product- differentiatie; grote winkelcentra met een kantoor te huur in Rotterdam voegen producten en diensten aan hun assortiment toe met de nadruk op productverbreding
en amusement. Een en ander heeft tot gevolg dat in plaats van concurrentie tussen winkels in één winkelgebied, er steeds meer sprake is van concurrentie tussen verschillende winkelgebieden.

Huur overeenkomsten openbaar van kantoren en bedrijfsruimtes?

Deze algemene overzichten kunnen alleen met de nodige voorzichtigheid bij de beoordeling van één specifiek object worden betrokken. De vastgoedmarkt is immers opgebouwd uit een aantal deelmarkten: bedrijfsruimte te huur te Tilburg die onderling veel verschillen kunnen vertonen. Niet naar deelmarkt gedifferentieerde overzichten over de status van de vastgoedmarkt zoals kantoren huren te Haarlem kunnen daarom niet zonder meer op iedere situatie van toepassing worden verklaard. Zo kan het van belang zijn in welke van de volgende deelmarkten het betreffende object zich bevindt:

Kantoor-, winkel-of bedrijfsruimte
Randstad of perifere locatie
Groot of klein

Hoge of lage kwaliteit
A-, B-of C-locatie
In of buiten de stad

Huur-of eigendomspanden

kantoor huren haarlem
kantoor huren haarlem

 

TRANSPARANTIE

Over het algemeen kunnen alle marktpartijen goed inzicht verkrijgen in de relevante gegevens van de markt. Veel beleggers en huurders staan toe dat details van nieuwe huurovereenkomsten openbaar worden gemaakt: circa 9096 van alle transacties wordt gepubliceerd. De transparantie van de Nederlandse vastgoedmarkt zoals bedrijfsruimtes huren te Zwolle is vergelijkbaar met die van andere West Europese landen. Spanje en Italië: hebben een veel minder transparante vastgoedmarkt.

Ook de koop en verkoopmarkt is transparant, de details van individuele (beleggings) transacties zijn relatief eenvoudig te achterhalen. Diverse organisaties publiceren periodiek transactiegegevens. Bij het interpreteren van gepubliceerde gegevens is enige voorzichtigheid geboden, omdat definities van enkele sleutelbegrippen kunnen verschillen. Zo kan een makelaarskantoor bijvoorbeeld alleen huurtransacties vanaf 500 m2 verhuurbaar vloeroppervlak van kantoorruimte te huur in te Rotterdam meenemen in de analyse. Terwijl in een bepaalde publicatie alle transacties meetellen. Of zo publiceert een vastgoedbank bijvoorbeeld jaarlijks alle koop- en verkooptransacties, terwijl een groot makelaarskantoor alleen transacties tussen professionele
vastgoedbeleggers in het marktrapport opneemt.

Ten slotte wordt opgemerkt dat vooral makelaarskantoren zich vaak baseren opa transacties waarbij zij zelf een rol hebben gespeeld. Deze transacties in de wat minder grote deelmarkten kan eén grote transactie snel een vertekend beeld geven.

De initiatiefnemer van bedrijfspanden moet daarom onderzoek doen naar de potentie van de locatie.

In geval van commercieel vastgoed, bedrijfsruimte of winkelruimte is dat niet altijd het geval. Dat wordt soms op voorraad gebouwd. De toekomstige eigenaar en gebruiker zijn in de initiatiefase nog onbekend en ze verschillen meestal. De initiatiefnemer moet daarom onderzoek doen naar de potentie van de locatie. In geval van een nieuwe uitleg-locatie ls dc situatie nog redelijk overzichtelijk. Het bestemmingsplan geeft richtlijnen voor de toekomstige aanwending en ook de gemeente al een globale Inventarisatie van de mogelijkheden hebben gemaakt. Als de herstructureringskaart gebieden ligt is de situatie aanzienlijk ingewikkelder. De gespreide eigendom zorgt voor uit eenlopende belangen, die zelden gelijktijdig convergeren naar een gemeenschappelijke aanpak. De initiatiefnemer kan uit de groep eigenaren komen. Maar vaker zal het initiatief van de overheid uitgaan, die in haar faciliterende rol de verschillende belangen kan coördineren.