The Avalonian Orogeny

Gerelateerde afbeelding

The swelling up of mountains was described as an orogeny. Ontogeny, phylogeny, orogeny-accent syllable two. The Antler Orogeny, the Avalonian Orogeny, the Taconic, Acadian, Alleghenian orogenies. The Laramide Orogeny. The center of the United States had had a dull geologic history-nothing much being accumulated, nothing much being eroded away. It was just sitting there conservatively. The East had once been radical-had been unstable, reformist, revolutionary, in the Paleozoic pulses of zakelijke energie vergelijken three or four orogenies. Now, for the last hundred and fifty million years, the East had been stable and conservative. The far-out stuff was in the Far West of the country-wild, weirdsma, a leather-jacket geology in mirrored shades, with its welded tuffs and Franciscan melange (internally deformed, complex beyond analysis), its strikeslip faults and falling buildings, its boiling springs and fresh volcanics, its extensional disassembling of the earth. There was, to be sure, another side of the page-full of geological language of the sort that would have attracted Gilbert and Sullivan. Rock that stayed put was called autochthonous, and if it had moved it was allochthonous. “Normal” meant “at right angles.” “Normal” also meant a fault with a depressed hanging wall. There was a Green River Basin in Wyoming that was not to be confused with the Green River Basin in Wyoming. One was topographical and was on Wyoming. The other was structural and was under Wyoming. The Great Basin, which is centered in Utah and Nevada, was not to be confused with the Basin and Range, which is centered in Utah and Nevada. The Great Basin was topographical, and extraordinary in the world as a vastness of land that had no drainage to the sea. The Basin and Range was a realm of related mountains that coincided with the Great Basin, spilling zakelijke energie over slightly to the north and considerably to the south.

Een rimpeling in de dataflow

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Uiteraard heeft het dataïsme ook zo zijn critici en ketters. Zoals we in hoofdstuk 3 al zagen, valt te betwijfelen of het leven echt gereduceerd kan worden tot dataflows. We hebben met name nog geen idee hoe of waarom dataflows een bewustzijn of subjectieve ervaringen zouden kunnen produceren. Misschien dat we daar over twintig jaar een goede verklaring voor zullen hebben. Maar misschien ontdekken we ook wel dat organismen uiteindelijk toch geen algoritmen zijn. Het is al even twijfelachtig of leven puur en alleen neerkomt op het nemen van beslissingen. Onder invloed van het dataïsme zijn de biowetenschappen en de sociale wetenschappen geobsedeerd geraakt door besluitvormingsprocessen, alsof er niet meer in het leven is. Maar is dat wel zo? Sensaties, emoties en gedachten spelen absoluut een belangrijke rol bij onze zakelijke energie besluitvorming, maar is dat hun enige doel? Het dataïsme krijgt steeds meer inzicht in het beslisproces, maar misschien ontwikkelt het wel een steeds verwrongener beeld van het leven. Een kritische analyse van het dataïstisch dogma wordt waarschijnlijk niet alleen de grootste wetenschappelijke uitdaging, maar ook het meest urgente politieke en economische project van de eenentwintigste eeuw. Biowetenschappers en sociale wetenschappers moeten zich afVragen of we misschien iets over het hoofd zien als we het leven beschouwen als dataverwerking en besluitvorming. Is er misschien iets in het universum wat niet gereduceerd kan worden tot data? Stel dat niet-bewuste algoritmen uiteindelijk alle bewuste vormen van intelligentie overtreffen in alle bekende vormen van dataverwerking, zou er dan iets verloren gaan als we bewuste intelligentie vervangen door superieure, niet-bewuste algoritmen? En zo ja, wat dan? Als het dataïsme het mis heeft en organismen meer zijn dan algoritmen, betekent dat natuurlijk niet automatisch dat het dataïsme de wereld niet zal overnemen. Veel vroegere religies werden enorm populair en machtig, ondanks hun feitelijke misvattingen. Als het christendom en het communisme het konden, waarom het dataïsme dan niet? Het dataïsme heeft enorm goede vooruitzichten, omdat het zich momenteel over alle wetenschappelijke disciplines verspreidt. Een overkoepelend wetenschappelijk paradigma kan heel makkelijk een onbetwistbaar dogma worden. Het is heel moeilijk om een wetenschappelijk paradigma te betwisten, maar zakelijke energie vergelijken het is nog nooit voorgekomen dat één paradigma werd geadopteerd door de hele wetenschappelijke wereld. Wetenschappers uit de ene discipline konden dus altijd ketterse inzichten van buitenaf importeren.

Individuele organismen

Gerelateerde afbeelding

Tegenwoordig worden niet alleen individuele organismen als gegevenswerkende systemen gezien, maar ook hele samenlevingsverbanden, zoals bijenkorven, bacteriekolonies, bossen en steden. Economen benaderen de economie ook steeds meer als een dataverwerkend systeem. Leken geloven dat de economie bestaat uit boeren die tarwe verbouwen, arbeiders die kleding vervaardigen en klanten die brood en onderbroeken kopen. Maar deskundigen zien de economie als een mechanisme dat gegevens verzamelt over onze wensen en vermogens en al die data omzet in beslissingen. In dit zakelijke energie wereldbeeld zijn het marktkapitalisme en het staatscommunisme geen concurrerende ideologieën, ethische geloofsovertuigingen of politieke instituten. In essentie zijn het concurrerende gegevensverwerkende systemen. Het kapitalisme verwerkt data via een gespreide methode, het communisme doet het gecentraliseerd. Het kapitalisme verwerkt data door alle producenten en consumenten rechtstreeks met elkaar in contact te brengen, zodat ze vrijelijk informatie kunnen uitwisselen en onafhankelijk van elkaar beslissingen kunnen nemen. Hoe bepaal je de prijs van een brood op de vrije markt? Simpel zat. Elke bakkerij mag zoveel brood produceren als ze wil en daar zoveel voor vragen als ze wil. Evenzo staat het de klanten vrij om zoveel brood te kopen als ze maar kunnen betalen, of om bij de concurrent te gaan kopen. Het is niet illegaal om duizend euro voor een stokbrood te vragen, het is alleen erg onwaarschijnlijk dat iemand dat er ooit voor zal betalen. Op veel grotere schaal kunnen investeerders die vermoeden dat de vraag naar brood zal stijgen aandelen gaan kopen in biotechbedrijven die genetisch gemodificeerde tarwesoorten ontwikkelen die beter groeien. Door deze influx van kapitaal zullen die firma’s hun onderzoek kunnen versnellen, waardoor ze sneller meer tarwe kunnen leveren, waarmee ze een eventuele broodschaarste voor kunnen zijn. Zelfs als één biotechgigant het verkeerd aanpakt en vastloopt, zullen succesvollere concurrenten waarschijnlijk alsnog voor de verhoopte doorbraak zorgen. Het marktkapitalisme verdeelt al het werk op het gebied van data-analyse en besluitvorming dus tussen tal van onafhankelijke, maar zakelijke energie vergelijken onderling verbonden processoren. Zoals de Oostenrijkse economiegoeroe Friedrich Hayek het zei: ‘In een systeem waarin kennis van relevante feiten is verdeeld over heel veel mensen, kunnen de prijzen de afzonderlijke handelingen van verschillende mensen coördineren.

Alledaagse persoonlijke keuzes

Gerelateerde afbeelding

Sommige mensen zien deze ontwikkeling inderdaad met afgrijzen aan, maar het is een feit dat miljoenen mensen zich er maar al te graag bij neer zullen leggen. Het is nu al zo dat veel mensen hun privacy en hun individualiteit opgeven door een groot deel van hun leven online te leiden, waar alles wat we doen wordt vastgelegd, en door hysterisch te worden als hun internetverbinding ook maar een paar minuten uitvalt. De verschuiving van autoriteit van mensen naar algoritmen gebeurt overal om ons heen, niet als gevolg van een of andere zwaarwegende overheidsbeslissing, maar door een zakelijke energie vergelijken vloedgolf van alledaagse persoonlijke keuzes. Als we niet oppassen, zou dit wel eens kunnen leiden tot een orwelliaanse politiestaat die constant al onze bezigheden in de gaten houdt en controleert, en zelfs alles wat er in ons lichaam en onze hersenen gebeurt. Bedenk eens wat Stalin had kunnen doen met alomtegenwoordige biometrische sensoren. .. En wat Poetin daar nog voor toepassingen voor zal vinden. Voorvechters van de menselijke individualiteit vrezen voor een herhaling van twintigste-eeuwse nachtmerries en staan al klaar om zich te verzetten tegen vertrouwde orwelliaanse vijanden, maar de allergrootste bedreiging voor onze individualiteit komt van de andere kant. In de eenentwintigste eeuw zal het individu waarschijnlijk eerder heel kalmpjes van binnenuit desintegreren in plaats van met bruut geweld verpletterd te worden van buitenaf. Op dit moment hebben bedrijven en overheden mijn individualiteit heel hoog zitten en beloven ze medicijnen, onderwijs en amusement te leveren die perfect bij mijn unieke wensen en behoeften passen. Maar om dat te kunnen doen, moeten die bedrijven en overheden mij eerst onderverdelen in biochemische subsystemen, ze moeten die subsystemen monitoren met zakelijke energie alomtegenwoordige sensoren en de werking ervan ontcijferen met behulp van sterke algoritmen. In dat hele proces zal het individu niets meer blijken te zijn dan een religieuze fantasie. De realiteit wordt een maaswerk van biochemisch en elektronische algoritmen, zonder duidelijke grenzen en zonder individueel centraal zelf.

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als we de prestaties van VITAL tot dusver bekijken, lijkt het erop dat het in elk geval al minstens één slechte managersgewoonte heeft opgepikt, namelijk nepotisme. Het heeft positieve investeringsadviezen uitgebracht over bedrijven die algoritmen meer autoriteit verlenen. Met de zegen van VITAL heeft Deep Knowledge Ventures bijvoorbeeld geïnvesteerd in Pathway Pharmaceuticals, dat het algoritme OncoFinder inzet om gepersonaliseerde kankerbehandelingen te selecteren en taxeren.17 Als algoritmen mensen van de banenmarkt verdrijven, raken rijkdom en macht mogelijk steeds meer geconcentreerd in handen van een kleine elite die de almachtige algoritmen bezit, wat een ongekende sociale en politieke ongelijkheid zou veroorzaken. Vandaag de dag hebben miljoenen taxichauffeurs, buschauffeurs zakelijke energie vergelijken en truckchauffeurs, die elk een klein deel van de transportmarkt beheersen, significante economische en politieke invloed. Als hun collectieve belangen worden bedreigd, kunnen ze een vakbond oprichten, in staking gaan, boycots doorvoeren en stemadviezen uitbrengen. Maar zodra miljoenen menselijke chauffeurs worden vervangen door één algoritme, zal al die rijkdom en al die macht in handen
komen van het bedrijf dat het algoritme bezit en de paar miljardairs die eigenaar zijn van het bedrijf. Of de algoritmen zelf kunnen de eigenaren worden. De menselijke wetgeving erkent intersubjectieve entiteiten als bedrijven en naties allang als ‘rechtspersonen’. Toyota en Argentinië hebben geen lichaam en geen geest, maar toch moeten ze gehoorzamen aan internationale wetten, kunnen ze land en geld bezitten en kunnen ze rechtszaken aanspannen en juridisch vervolgd worden. Wie weet krijgen algoritmen binnenkort een vergelijkbare status. Een algoritme kan dan een transportconcern of een durfkapitaalfonds bezitten zonder rekening te hoeven houden met de wensen van een menselijke bovenbaas. Als het algoritme de juiste beslissingen neemt, kan het een fortuin vergaren, dat het vervolgens naar zakelijke energie eigen inzicht kan investeren, misschien door jouw huis te kopen en je huisbaas te worden. Als je de rechten van het algoritme schendt – bijvoorbeeld door de huur niet te betalen – zou het algoritme een advocaat in de arm kunnen nemen om je voor de rechter te slepen.

De zin van het leven

Gerelateerde afbeelding

Toch identificeren de meesten van ons zich met hun verhalende zelf. Als we ‘ik’ zeggen, bedoelen we het verhaal in ons hoofd, niet de stortvloed van ervaringen die we continu ondergaan. We identificeren ons met het innerlijke systeem dat de bizarre chaos van het leven omvormt tot logisch aandoende verhalen. Het maakt niet uit dat de plot vol leugens en gaten zit en dat die constant herschreven wordt, zodat het verhaal van vandaag totaal in tegenspraak kan zijn met dat van gisteren. Het belangrijkste is dat we altijd het gevoel houden dat we van de wieg tot het graf (en misschien zelfs daarna) één onveranderlijke identiteit hebben. Dat veroorzaakt het twijfelachtige liberale geloof dat ik een individu ben en dat ik een duidelijke, consistente innerlijke stem zakelijke energie vergelijken heb die het hele universum zijn betekenis geeft.
Het verhalende zelf is de ster van het verhaal ‘Un problema’ van Jorge Luis Borges19 over Don Quichot, de held van de beroemde gelijknamige roman van Miguel Cervantes. Don Quichot creëert een imaginaire wereld voor zichzelf waarin hij een legendarische held is die reuzen bestrijdt en vrouwe Dulcinea del Toboso redt. In werkelijkheid is Don Quichot de oudere landheer Alonso Quixano, de edele Dulcinea is een lompe boerenmeid uit een naburig dorp en de reuzen zijn windmolens. Wat zou er gebeuren, vraag Borges zich af, als Don Quichot door zijn geloof in deze fantasieën een echte, levende persoon aanvalt en doodt? Borges stelt een fundamentele vraag over de condition humaine: wat gebeurt er als de verhaaltjes die ons verhalende zelf ons voorspiegelt ernstig leed toebrengen aan onszelf of de mensen om ons heen? Er zijn drie mogelijkheden, aldus Borges. De eerste mogelijkheid is dat er niet veel gebeurt. Don Quichot zal er helemaal niet mee zitten dat hij een echt bestaand iemand heeft vermoord. Zijn waanideeën zijn zo zakelijke energie sterk dat hij het verschil niet kan zien tussen het plegen van een moord en een duel met imaginaire windmolenreuzen. Een andere mogelijkheid is dat hij, als hij iemand van het leven berooft, zo van zichzelf zal gruwen dat zijn waanwereld instort. Een beetje als een jonge rekruut die op weg naar het slagveld nog gelooft dat het goed en zoet is om te sterven voor het vaderland en uiteindelijk totaal gedesillusioneerd raakt door de realiteit van de oorlog.

De eenentwintigste eeuw

Gerelateerde afbeelding

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw vertrekt de vooruitgangstrein wederom en hoogstwaarschijnlijk zal dit de laatste trein zijn die ooit het station Homo sapiens verlaat. Zij die deze trein missen, zullen nooit een tweede kans krijgen. Om een zitplaats te bemachtigen moet je enig verstand hebben van de eenentwintigste-eeuwse technologie, en dan met name van biotechnologie en computeralgoritmen. Deze krachten zijn veel groter dan stoom en telegrafie en ze zullen niet alleen gebruikt worden voor de winkel huren den haag productie van voedsel, textiel, voertuigen en wapens. De voornaamste producten van de eenentwintigste eeuw worden lichamen, hersenen en geesten, en de kloof tussen mensen die lichamen en hersenen kunnen ombouwen en zij die dat niet kunnen zal veel groter worden dan de kloof tussen het Groot-Brittannië van Dickens en het Soedan van de Mahdi. Hij zal zelfs groter worden dan de kloof tussen sapiens en neanderthalers. In de eenentwintigste eeuw zullen de mensen aan boord van de vooruitgangstrein welhaast goddelijke vermogens tot scheppen en vernietigingen verwerven, terwijl de achterblijvers met uitsterven bedreigd zullen worden. Het socialisme, dat honderd jaar geleden helemaal bij de tijd was, heeft de vernieuwingen in de technologie niet kunnen bijbenen. Leonid Brezjnev en Fidel Castro klampten zich vast aan ideeën die Marx en Lenin opstelden in het stoomtijdperk en begrepen niets van de macht van computers en biotech. De liberalen pasten zich veel beter aan het informatietijdperk aan. Dit verklaart voor een deel waarom Chroesjtsjovs
voorspelling uit i956 nooit is uitgekomen en waarom de liberale kapitalisten uiteindelijk degenen werden die de marxisten begroeven. Als Marx weer tot leven zou komen in de huidige tijd, zou hij de paar discipelen die hij nog overhad waarschijnlijk aansporen om minder tijd te  winkel huren tilburg besteden aan het lezen van Das Kapitalen meer aan het bestuderen van het internet en het menselijk genoom.

Het evolutionair humanisme

Gerelateerde afbeelding

Terwijl het liberalisme nog duizelde van deze linkse hoek, sloeg het evolutionair humanisme toe vanaf de rechterflank. Racisten en fascisten verweten het liberalisme en het socialisme dat ze de natuurlijke selectie dwarsboomden en daarmee de degeneratie van de mensheid in de hand werkten. Ze waarschuwden dat de natuurlijke selectie haar werk niet meer kon doen als alle mensen evenveel waarde en evenveel voortplantingskansen kregen. De sterkste mensen zouden ondergaan in een oceaan van middelmatigheid, zodat de mens niet kon evolueren tot supermens, maar zou uitsterven. Van 1914 tot 1989 woedde er een moordzuchtige geloofsoorlog tussen de drie humanistische sektes en in eerste instantie leed het liberalisme de ene nederlaag na de andere. Communistische en fascistische regimes namen niet alleen talloze landen over, maar de liberale kernideeën werden ook nog eens ontmaskerd als naïef of zelfs ronduit gevaarlijk. Geefhet individu de vrijheid en er zal vrede en voorspoed heersen? Geloof je het zelf? De Tweede Wereldoorlog, die we ons achteraf herinneren als een grote liberale overwinning, zag er in zijn eigen tijd heel anders uit. De oorlog begon in september 1939 als een conflict tussen een winkel huren eindhoven machtige liberale alliantie en het geïsoleerde nazi-Duitsland. Zelfs het fascistische Italië nam liever een afwachtende houding aan, tot juni 1940. De liberale alliantie genoot een overweldigende numerieke en economische superioriteit. Terwijl het Duitse bruto nationaal product in 1940 op 387 miljoen dollar stond, bedroeg het bnp van de Europese tegenstanders van Duitsland in totaal 631 miljoen dollar (waarbij het bnp van de overzeese Britse gebiedsdelen en de koloniën van Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en België niet eens zijn meegerekend). Toch had Duitsland er in de lente van 1940 slechts drie maanden voor nodig om de liberale alliantie een beslissende slag toe te brengen door Frankrijk, de Lage Landen, Noorwegen en Denemarken te bezetten. Het Verenigd Koninkrijk bleef eenzelfde lot alleen bespaard dankzij het Britse Kanaal.13 De Duitsers werden uiteindelijk pas verslagen nadat de liberale landen een verbond hadden gesloten met de Sovjet-Unie, die het hardste vocht en de hoogste prijs betaalde: de oorlog kostte vijfentwintig miljoen Sovjetburgers het leven, tegenover een half miljoen Britten en winkel huren eindhoven een half miljoen Amerikanen. De eer voor het verslaan van het nazisme moet voor een groot deel aan het communisme toegekend worden. En het communisme profiteerde ook het meest van de oorlog, in elk geval op de korte termijn.

De wetenschappelijke formule voor kennis

Gerelateerde afbeelding

De wetenschappelijke formule voor kennis leidde tot verbluffende doorbraken op het gebied van astronomie, natuurkunde, geneeskunde en talloze andere disciplines. Maar deze methode heeft één groot nadeel: ze kan niets met vragen over waarde en zingeving. Middeleeuwse experts konden met absolute zekerheid aantonen dat moord en diefstal verkeerd zijn en dat de zin van het leven neerkomt op het naleven van Gods wil, omdat de Schrift dat zegt. Wetenschappers kunnen dat soort ethische uitspraken niet doen. Hoeveel gegevens en hoeveel wiskundige virtuositeit je ook tot je beschikking hebt, je kunt er niet mee bewijzen dat moord verkeerd is. Maar menselijke samenlevingen kunnen niet overleven zonder dat soort waardeoordelen. Een manier om deze moeilijkheid het hoofd te bieden was dat de oude middeleeuwse kantoorruimte huren den haag formule werd aangehouden naast de nieuwe wetenschappelijke methode. Bij praktische problemen – zoals het bepalen van de vorm van de aarde, het bouwen van een brug of het genezen van een ziekte -verzamelen we empirische gegevens en maken daar een wiskundige analyse van. Bij ethische problemen – zoals de vraag of scheidingen, abortus en homoseksualiteit wel of niet moeten worden toegestaan raadplegen we onze heilige boeken. Deze oplossing is in talloze moderne samenlevingen gebruikt, van het victoriaanse Engeland tot het eenentwintigste-eeuwse Iran. Maar het humanisme bood een alternatief Naarmate mensen meer vertrouwen in zichzelf kregen, ontstond er een nieuwe formule voor het verwerven van ethische kennis: KENNIS = ERVARINGEN x OPENSTAAN. Als we ethische vraagstukken willen oplossen, moeten we openstaan voor onze innerlijke ervaringen en die uiterst fijnzinnig observeren. In de praktijk komt dit erop neer dat we kennis zoeken door jarenlang ervaringen te verzamelen en onszelf te trainen om daarvoor open te staan, zodat we die ervaringen correct kunnen interpreteren. Wat zijn die ‘ervaringen’ precies? Het zijn geen empirische gegevens. Een ervaring is niet gemaakt van atomen, elektromagnetische golven, eiwitten of getallen. Een ervaring is een subjectief fenomeen dat bestaat uit drie hoofdingrediënten: sensaties, emoties en gedachten. Van moment tot moment omvatten mijn kantoorruimte huren tilburg ervaringen alles wat mijn zintuigen opvangen (hitte, genot, spanning, etc.), alle emoties die ik voel (liefde, angst, woede etc.) en alle gedachten die bij me opkomen.

De allesomvattende waarde van groei

Gerelateerde afbeelding

Aan dit geloof in de allesomvattende waarde van groei ontleent het kapitalisme zijn eerste en belangrijkste gebod: gij zult uw winsten investeren in verdere groei. In het verleden verspilden prinsen en priesters hun winsten meestal aan uitbundige carnavalsfeesten, weelderige paleizen en zinloze oorlogen. Of anders stopten ze hun goudstukken in ijzeren kisten, verzegelden die en begroeven ze in een kerker. Tegenwoordig gebruiken vrome kapitalisten hun winst om nieuwe werknemers in dienst te nemen, de fabriek uit te breiden of een nieuw product te ontwikkelen. Als ze zelf niet weten hoe dat moet, geven ze hun geld aan iemand die het wel weet, zoals een bankier of een durfkapitalist. Een durfkapitalist leent het geld vervolgens uit aan verschillende ondernemers. Boeren lenen geld om nieuwe tarwevelden aan te planten, aannemers bouwen nieuwe huizen, energiebedrijven zoeken nieuwe olievelden en wapenfabrieken ontwikkelen nieuwe wapens. Uit de winsten van al die activiteiten kunnen de ondernemers hun leningen met rente terugbetalen. Nu hebben we niet alleen meer tarwe, huizen, olie en wapens, maar ook nog eens meer geld, dat de banken en fondsen wederom kantoorruimte huren eindhoven kunnen uitlenen. Dit wiel zal altijd blijven draaien, volgens het kapitalisme althans. We zullen nooit een moment bereiken waarop het kapitalisme zegt: ‘Oké, klaar. Genoeg gegroeid. Nu kunnen we het ervan nemen.’ Als je wilt weten waarom het kapitalistische wiel waarschijnlijk nooit stil zal vallen, praat dan maar eens met iemand die 100.000 euro heeft gespaard en zich afvraagt wat hij ermee moet doen. ‘De banken geven zo weinig rente,’ zal hij klagen. ‘Ik wil mijn geld niet op een spaarrekening zetten die nauwelijks 0,5 procent per jaar oplevert. Misschien kan ik twee procent krijgen op staatsobligaties. Mijn neef Richard heeft vorig jaar een flat in Seattle gekocht en die heeft nu al twintig procent aan zijn investering verdiend! Misschien moet ik ook iets met onroerend goed doen, maar iedereen zegt dat er een nieuwe vastgoedzeepbel gaande is. Maar wat denk je van de aandelenmarkt? Een kennis zei dat je tegenwoordig het beste een ETF kunt kopen die opkomende economieën volgt, zoals Brazilië of China.’ Als hij even zijn mond houdt voor een adempauze, vraag je: ‘Maar kantoorruimte huren haarlem waarom zou je niet gewoon tevreden zijn met je 100.000 euro?’ Hij kan waarschijnlijk beter uitleggen dan ik waarom het kapitalisme nooit zal ophouden.